38 2008 sb smrti mučení nebo jiné

Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)

Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992

Zákon o správních poplatcích - č. 634/2004 Sb. - Aktuální ...

1. Přijetí žádosti nebo návrhu: a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav: Kč: 300: b) o prodloužení lhůty pro ...

435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti - Podnikatel.cz

435. ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. HLAVA I

Zákon o Policii ČR - č. 273/2008 Sb. - Aktuální znění

Příloha k zákonu č. 273/2008 Sb. Názvy a sídla krajských ředitelství. 1. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy se sídlem v Praze.

187/2006 Sb. - MPSV.CZ : Ministerstvo práce a ...

Obsah předpisu Profil předpisu Změny a doplňky předpisu. ZÁKON č. 187/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění. Stránky předpisu:1, 2, 3>

Výpověď nájmu bytu, bytové náhrady – aktualizace | Právník.org

Nájem bytu zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem ...

Zákon č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně ...

TZB-info / Právní předpisy / Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného ...

Extradice– Wikipedie

Extradice je jedním z druhů horizontální mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. Její podstatou je zajištění obviněného nebo odsouzeného ...

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ...

se změnami: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb ...

Smlouva o nájmu bytu – aktualizace | Právník.org

Problematika nájmu bytu je v českém právním řádu upravena občanským zákoníkem, konkrétně ustanoveními § 685 a násl. Jedná se vlastně o speciální ...

Úplné Znění - 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Občanský zákoník (NOZ) 89/2012 Sb., aktuální znění č.89/2012 Sb.; zákon upravující Občanský zákoník (NOZ) Datum aktualizace: 1. ledna 2014

Nový Občanský zákoník (úplné znění) - Podnikatel.cz

Zákon občanský zákoník (úplné znění) ... 89. ZÁKON. ze dne 3. února 2012. občanský zákoník. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník v platném znění Parlament se usnesl na tomto zákoně ...

princess punta cana podkolenky dámské sexy